Fysiotherapie

physio
Fysiotherapie kan een oplossing bieden bij verschillende klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. Een fysiotherapeut is een deskundige op het gebied van bewegen en heeft verstand van botten, spieren, zenuwen, vaten, longen en de samenwerking daartussen. Bij fysiotherapie staat het herstel van functie en vaardigheden, zoals lopen, aankleden en sportactiviteiten, centraal.

Bij Fysio Huis kunnen de therapeuten u bijvoorbeeld helpen met adviezen, oefentherapie, massagetherapie, conditionele training en eventueel dry needling en tapen. Wij proberen om de oorzaak van de klacht weg te nemen en om samen met u de bewegingen weer probleemloos uit te voeren. Daarnaast is het voor ons belangrijk om u meer weerbaar te maken, zodat de klachten zich in de toekomst niet nog eens voordoen. Door aandacht te besteden aan fysieke, maar ook emotionele en sociale aspecten, helpen wij om uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten geanalyseerd en vindt er een behandeling plaats. Er wordt een persoonlijk plan met u besproken met gerichte oefeningen en adviezen, zodat u ook zelfstandig met uw klachten aan de gang kunt. Eventueel wordt u doorverwezen voor manuele therapie of een andere specialisatie binnen of buiten de praktijk. U kunt ook zonder verwijsbrief van de huisarts terecht, dan bepalen wij tijdens de eerste afspraak middels een screening of fysiotherapie voor u geschikt is.

Fysiotherapie is er onder andere voor klachten aan spieren of botten, hulp na een operatie, begeleiding bij neurologische problemen of bij hart- en longproblematiek. Als u wilt weten of fysiotherapie kan helpen bij uw specifieke problemen, neem dan contact op of maak een afspraak met een van onze therapeuten. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden er een aantal sessies fysiotherapie per jaar vergoed door de verzekering.